Usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA OBCEGO

Drukuj
poniedziałek, 14 maj 2018 Wiktor Różański Kategoria: Archiwalne zapytania ofertowe Odsłony: 958

W związku z realizacją projektu pn.: „Pojezierze w pracy" nr umowy na realizację projektu RPZP.06.05.00-32-K103/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert w ramach zadania: Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji; realizacja szkoleń zawodowych:

Załączniki:
Pobierz plik (1. Zaproszenie do składania ofert-koparko ładowarka.doc)Zaproszenie do składania ofert[Plik .DOC (MS Word)]223 kB
Pobierz plik (2. Załacznik nr 2 - oferta cenowa opiekun jo.doc)Oferta cenowa[Plik .DOC (MS Word)]174 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 3 - Wykaz.doc)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia[Plik .DOC (MS Word)]107 kB
Pobierz plik (4. Załącznik nr 4- Wzór umowy.doc)Wzór umowy[Plik .DOC (MS Word)]346 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf)Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji[Plik .PDF]475 kB
Tagged Under