Usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje dla uczestników projektu

Drukuj
środa, 13 marzec 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Zapytania ofertowe Odsłony: 618

W związku z realizacją projektu pn.: „Pojezierze w pracy" nr umowy na realizację projektu RPZP.06.05.00-32-K103/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej  z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert  w ramach zadania: Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności 
i kompetencji; realizacja szkoleń zawodowych:

Załączniki:
Pobierz plik (1. Zaproszenie do składania ofert-pilarze.doc)1. Zaproszenie do składania ofert-pilarze[ ]237 kB
Pobierz plik (2. Załacznik nr 2 - oferta cenowa pilarze.doc)2. Załacznik nr 2 - oferta cenowa pilarze[ ]174 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 3 - Wykaz.doc)3. Załącznik nr 3 - Wykaz[ ]107 kB
Pobierz plik (3. Załącznik nr 5- ośw. o speł.  warunków.doc)3. Załącznik nr 5- ośw. o speł. warunków[ ]106 kB
Pobierz plik (4. Załącznik nr 4- oświadczene o braku powiązan.doc)4. Załącznik nr 4- oświadczene o braku powiązan[ ]93 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf)załącznik nr 1 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji[ ]475 kB
Tagged Under