Informacja o wyniku naboru wniosków Nr 1/2018/OW

Drukuj
piątek, 27 kwiecień 2018 Wiktor Różański Kategoria: Nabór nr 1/2018/OW Odsłony: 1190

29 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji opisanej we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Naboru Nr 1/2018/OW z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego.

W odpowiedzi na informację o planowanej do realizacji operacji własnej złożono 1 wniosek. Uzyskał on pozytywną ocenę Rady LGD i został wybrany do dofinansowania oraz miesci się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu.

Poniżej zamieszczamy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz listę operacji wybranych do dofinansowania.

Operacje niewybrane do dofinansowania - 0.

Operacja wybrana do dofinansowania zostanie wsparta z funduszy PROW 2014-2020  po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa.

5 lutego 2018 r. przekazano wnioskodawcy pismo o wyniku oceny operacji opisanej w złożonym przez Niego do LGD „Lider Pojezierza” wniosku o powierzenie grantu.

Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia protesty na decyzję Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w przypadku:

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni. Procedurę wniesienia protestu zawiera pismo do wnioskodawcy z informacją o wyniku oceny.

Załączamy także protokół z posiedzenia Rady LGD.  

Cała dokumentacja wraz z wnioskiem została przekazana do Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji.

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym naborze i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych i dofinansowanych operacji.

Załączniki:
Pobierz plik (Kampania-LISTA-OPERACJI-WYBRANYCH.pdf)Lista operacji wybranych do finansowania[Plik .PDF]248 kB
Pobierz plik (Kampania-LISTA-OPERACJI-zgodnych-z-ogloszeniem-LSR.pdf)Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR[Plik .PDF]235 kB
Pobierz plik (Protokol-posiedzenia-Rady-z-29.01.2018r.pdf)Protokół z posiedzenie Rady w dniu 29.01.2018 r.[Plik .PDF]1017 kB
Tagged Under