Wyniki naboru wniosków Nr 1/2016

Drukuj
wtorek, 29 listopad 2016 Kategoria: Wzmocnienie kapitału społecznego Odsłony: 3075

W dniu 22 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach Naboru Nr 1/2016 na operacje z zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”. Poniżej zamieszczamy listę zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz listę operacji wybranych.

W dniu 29 listopada 2016 r. do wszystkich wnioskodawców wysłaliśmy pisma o sposobie rozstrzygnięcia złożonego wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza".

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym naborze i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych i dofinansowanych operacji.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista-operacji-wybranych-przez-rade-22.11.2016.PDF)Lista operacji wybranych przez Radę 22.11.2016 r. - WKS[Plik .PDF]1925 kB
Pobierz plik (Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-22.11.2016.PDF)Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju 22.11.2016 r. - WKS[Plik .PDF]1875 kB
Pobierz plik (Protokol-nr-1-1-2016-WKS-22.11.2016.PDF)Protokół Nr 1/1/2016 z posiedzenia Rady 22.11.2016 r. - WKS[Plik .PDF]10209 kB
Tagged Under