Ogłoszenie o naborze - wzmocnienie kapitału społecznego

Drukuj
wtorek, 13 wrzesień 2016 Kategoria: Wzmocnienie kapitału społecznego Odsłony: 3950

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin składania wniosków: od 10 października 2016 r. do 08 listopada 2016 r.
  2. Miejsce i tryb składania wniosków:
    Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku, ul. Sądowa 8, w terminie od 10 października 2016 r. do 08 listopada 2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
  3. Operacja może uzyskać wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
  4. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
  5. Warunki udzielenia wsparcia określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 378).
  6. Wysokość limitu środków: 1 320 000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia zł).
  7. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 punktów, określonych w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wzoru umowy – dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”: www.liderpojezierza.pl w zakładce pt. „NABORY WNIOSKÓW”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest „Karta opisu operacji”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 0360 oraz drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki:
Pobierz plik (1.Wniosek-o-przyznanie-pomocy-09.09.2016.pdf)1. Wniosek o przyznanie pomocy[Plik .PDF]1029 kB
Pobierz plik (1.Wniosek-o-przyznanie-pomocy-09.09.2016.xlsx)1. Wniosek o przyznanie pomocy[Plik .XLSX (MS Excel)]281 kB
Pobierz plik (10.Kryteria-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow.doc)10. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów[Plik .DOC]561 kB
Pobierz plik (2.Oswiadczenie-o-wielkosci-p-stwa-26.08.2016.pdf)2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyzn. pomocy o wielk. przedsięb.[Plik .PDF]504 kB
Pobierz plik (2.Oswiadczenie-o-wielkosci-p-stwa-26.08.2016.xlsx)2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyzn. pomocy o wielk. przedsięb.[Plik .XLSX (MS Excel)]173 kB
Pobierz plik (2.Zasady-wypelniania-oswiadczenia-o-wielkosci-p-stwa-26.08.2016.pdf)2. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu[Plik .PDF]884 kB
Pobierz plik (3.Instrukcja-wypelniania-WoPP-09.09.2016.pdf)3. Instrukcja wypełniania WoPP[Plik .PDF]1272 kB
Pobierz plik (4.Umowa-ramowa-09.09.2016.pdf)4. Umowa o przyznanie pomocy 09.09.2016 r.[Plik .PDF]805 kB
Pobierz plik (4.Umowa-ramowa-zal-nr-1-09.09.2016.pdf)4. Umowa o przyznanie pomocy zał. nr 1[Plik .PDF]120 kB
Pobierz plik (4.Umowa-ramowa-zal-nr-2-09.09.2016.pdf)4. Umowa o przyznanie pomocy zał. nr 2[Plik .PDF]180 kB
Pobierz plik (4.Umowa-ramowa-zal-nr-3-09.09.2016.pdf)4. Umowa o przyznanie pomocy zał. nr 3[Plik .PDF]376 kB
Pobierz plik (4.Umowa-ramowa-zal-nr-4-09.09.2016.pdf)4. Umowa o przyznanie pomocy zał. nr 4[Plik .PDF]372 kB
Pobierz plik (4.Umowa-ramowa-zal-nr-5-09.09.2016.pdf)4. Umowa o przyznanie pomocy zał. nr 5[Plik .PDF]531 kB
Pobierz plik (4a.Umowa-ramowa-zal-nr-5a-09.09.2016.pdf)4a. Umowa o przyznanie pomocy zał. nr 5a[Plik .PDF]577 kB
Pobierz plik (5.Wniosek-o-platnosc-26.08.2016.pdf)5. Wniosek o płatność[Plik .PDF]615 kB
Pobierz plik (5.Wniosek-o-platnosc-26.08.2016.xlsx)5. Wniosek o płatność[Plik .XLSX (MS Excel)]270 kB
Pobierz plik (6.Instrukcja_WoP_19 2_I_W_2z_aktualizacja _24_02_17.pdf)6. Instrukcja wypełniania WoP - 2z (aktualizacja-24.02.17)[Plik .PDF]1404 kB
Pobierz plik (7.Karta-oceny-operacji-wg-LKW-zrow-rozwoj-budowanie-otw-kreat-spol-14.07.2016.doc)7. Karta oceny operacji wg LKW[Plik .DOC (MS Word)]378 kB
Pobierz plik (8.Karta-opisu-operacji-14.07.2016.doc)8. Karta opisu operacji[Plik .DOC (MS Word)]376 kB
Pobierz plik (9.Kryteria_wyboru_operacji.doc)9. Procedury wyboru i oceny wniosków w ramach LSR[Plik .DOC (MS Word)]115 kB
Tagged Under