Wyniki naboru wniosków Nr 2/2016

Drukuj
środa, 21 grudzień 2016 Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości Odsłony: 3209

W dniu 29 listopada i 14 grudnia 2016 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach Naboru Nr 2/2016 na operacje z zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej”. Poniżej zamieszczamy listę zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz listę operacji wybranych.

W dniu 21 grudnia 2016 r. do wszystkich wnioskodawców wysłaliśmy pisma o sposobie rozstrzygnięcia złożonego wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza".

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym naborze i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych i dofinansowanych operacji.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista-operacji-wybranych-przez-Rade-29.11.16-14.12.16.pdf)Lista operacji wybranych przez Radę 29.11-14.12.2016 r. - RZDG[Plik .PDF]936 kB
Pobierz plik (Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-29.11.16-14.12.16.pdf)Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju 29.11-14.12.2016 r. - RZDG[Plik .PDF]1117 kB
Pobierz plik (Protokol-nr-1-2-2016-RZDG-29.11-14.12.2016.pdf)Protokół Nr 1/2/2016 z posiedzenia Rady 29.11-14.12.2016 r. - RZDG[Plik .PDF]4189 kB
Pobierz plik (Protokol-Nr-1-2-2016-z-posiedzenia-Rady-19.12.2016-zmiany.pdf)Protokół Nr 1/2/2016 z posiedzenia Rady 19.12.2016 r. - RZDG (Poprawiony)[Plik .PDF]1342 kB
Tagged Under