Ogłoszenie o naborze NR 3/2019/ZTRJ - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Drukuj
środa, 15 maj 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Nabór nr 3/2019/ZTRJ - Odsłony: 2815

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”
na lata 2014-2020 (LSR)

Dokumenty do pobrania w załączniku:

Załączniki:
Pobierz plik (0.OGŁOSZENIE NR 6.docx)Ogłoszenie o naborze[ ]576 kB
Pobierz plik (01Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6.docx)01.Załącznik do Ogłoszenia[ ]115 kB
Pobierz plik (1.wod_2018_4_2_5z.xlsx)1.Wniosek o dofinansowanie[ ]307 kB
Pobierz plik (2.instrukcja_wod_4_2_5z.docx)2.Instrukcja do wniosku o dofinansowanie [ ]142 kB
Pobierz plik (3.biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc)3.Biznes Plan uproszczony[ ]1949 kB
Pobierz plik (4.oświadczenie o niedyskryminacji i niezakończenia operacji.pdf)4.Oświadczenie o niedyskryminacji i niezakończenia operacji[ ]452 kB
Pobierz plik (5.Karta opisu operacji inne niż LGD.docx)5.Karta opisu operacji inne niż LGD[ ]33 kB
Pobierz plik (6.oswiadczenia.zip)6.Oświadczenia[ ]112 kB
Pobierz plik (7.Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6i.pdf)7.Regulamin Rady[ ]439 kB
Tagged Under