Dot. aktualizacji zasad przetwarzania danych osobowych (RODO)

Drukuj
Wiktor Różański Kategoria: Konkursy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),  w załączeniu przesyłam pismo z dnia 7 czerwca br., znak: DDD-WL.611.20.2018.MZd – dotyczące aktualizacji zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

Dotyczy to danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie formularzy w odpowiednich miejscach dla poddziałania 19.2 oraz  stosowanie załączonych formularzy  (Klauzule dot. poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4).

Załączniki:
Pobierz plik (klauzule.zip)Klauzule dot. poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4[Plik .ZIP]201 kB
Tagged Under