Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia "Partnerstwo Jezior" za nami. Na 41 członków Stowarzyszenia obecnych było 28 osób. Walne Zgromadzenie odbyło się w budynku edukacyjno-rekreacyjnym „ Zielona Sowa" na Szkółce Leśnej w Sułkowie. Budynek ten został wybudowany i wyposażony w ramach Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 ze środków LGR Stowarzyszenia "Partnerstwo Jezior". 
Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji rewizyjnej za 2019 i podjęciu uchwały absolutoryjnej dotychczasowy zarząd LGR zakończył swoją pracę. 
 
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia, który po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:
1. Eugeniusz Nykiel - Prezes zarządu
2. Paulina Wolańska - Wiceprezes Zarządu
3. Marek Szczerba - Członek Zarządu 
4. Wiesław Sienkiewicz - Członek Zarządu
5. Krzysztof Fira - Członek Zarządu.
 
Wybrano również Komisje rewizyjną:
1. Andrzej Olszewski - Przewodniczący
2. Marek Kisły - Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Szabatowski - Sekretarz
 
Prezes Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Jezior - Eugeniusz Nykiel w swoim pierwszym przemówieniu podziękował za wybór oraz podkreślił, że "...przed nowym Zarządem oraz członkami LGR czekają wyjątkowe wyzwania. Następne walne Zgromadzenie to zmiany w statucie Stowarzyszenia. Następnie rok 2021/2022 praca nad nową Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju. Nowy okres programowania jest wyjątkowo zagadkowy. Jest wiele niejasności.", które na miarę swojej obecnej wiedzy wyjaśnił Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego - Krzysztof Berest. Podziękował za zaproszenie i potwierdził, że "...jest to dobry moment na odtworzenie LGR".
"Myślę , że bardziej zaciśniemy współpracę pomiędzy LGD "Lider Pojezierza" i LGR "Partnerstwem Jezior"  w najbliższym okresie. Nasze biuro w Barlinku jest do dyspozycji LGR" - tak podsumował wybór nowego Zarządu LGR Prezes Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" Krzysztof Wiklak. 
 
Zapraszamy do współpracy z Rybacką Grupą Działania Stowarzyszeniem "Partnerstwo Jezior" wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców, rybaków i ich rodzin, samorządy z obszaru 13 gmin: Boleszkowice, Trzcińsko Zdrój, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Lipiany, Przelewice, Barlinek, Pełczyce, Choszczno, Recz, Krzęcin i Bierzwnik. 
 
Zapraszamy również na korzystanie, ze strony internetowej www.partnerstwojezior.pl
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 661 066 600
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.