„Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”

Drukuj
piątek, 12 październik 2018 Kategoria: Wydarzenia Utworzono: 12 październik 2018

W sobotę 29.09.2018 r. odbyło się seminarium pn. „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu” zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu w  ramach projektu współpracy „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem".

Seminarium był jednym z elementów wielu działań realizowanych w ramach wspomnianego projektu.  Projekt realizowany jest z dwoma Lokalnymi Grupami Działania: Stowarzyszeniem Wiejską Inicjatywą Rozwoju „WIR” oraz Stowarzyszeniem  „Lider Pojezierza”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu RLKS - Leader, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Seminarium przeznczone było dla jednostek samorządu terytorialnego, gestorów branży turystycznej oraz osób bardzo zainteresowanych tematem wędkarstwa, którzy widzą w nim potencjał dla naszego regionu, i właśnie tacy goście uczestniczyli w seminarium.

Po przywitaniu gości kierownik biura LGD Anna Korycka- Kozioł przedstawiła prezentację z prowadzonych przez naszą LGD działań mających na celu wsparcie finansowe dla osób i instytucji w ramach PO Rybactwo i Morze.

Kolejnym prelegentem był Olin Gutowski – aktor, rysownik i pasjonat wędkarstwa. Pan Gutowski opowiedział nam o ciekawych łowiskach w Polsce oraz za granicą. Wykazał także pomysły na zagospodarowanie łowisk w taki sposób, aby były one źródłem dochodu dla lokalnej społeczności.

Norbert Stolarczyk – pasjonat, założyciel ruchu „Wędkarze Bez Barier”, wspierający niepełnosprawnych w wędkowaniu opowiadał w jaki sposób można umożliwić te ciekawe zajęcie osobom niepełnosprawnym pokazują pozytywne oraz negatywne przykłady z terenu kraju.

Artur Furdyna – ichtiolog, aktywny działacz społeczno-przyrodniczy Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy, bardzo zainteresował uczestników opowieściami o naszej najbliższej rzece Drawie i jej problemach, jak też ciekawej florze żyjącej w jej głębi. Przedstawił także założenia projektu Life+ i działania zrealizowane w ramach jego wdrażania.

Podczas spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat samego wędkarstwa oraz turystyki wędkarskiej. Padło dużo pomysłów dotyczących kreatywnego i aktywnego kształtowania roli wędkarstwa w naszym rejonie. Wymieniono wiele poglądów, doświadczeń i pomysłów.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” reprezentował członek Zarządu LGD Piotr Bohdziewicz wspólnie z silna ekipą wędkarzy z Gminy Recz.

Organizatorzy i partnerzy projektu dziękują wszystkim przybyłym gościom za aktywne uczestnictwo.

Tagged Under