W sobotę 29.09.2018 r. odbyło się seminarium pn. „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu” zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu w  ramach projektu współpracy „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem".

Seminarium był jednym z elementów wielu działań realizowanych w ramach wspomnianego projektu.  Projekt realizowany jest z dwoma Lokalnymi Grupami Działania: Stowarzyszeniem Wiejską Inicjatywą Rozwoju „WIR” oraz Stowarzyszeniem  „Lider Pojezierza”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu RLKS - Leader, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Seminarium przeznczone było dla jednostek samorządu terytorialnego, gestorów branży turystycznej oraz osób bardzo zainteresowanych tematem wędkarstwa, którzy widzą w nim potencjał dla naszego regionu, i właśnie tacy goście uczestniczyli w seminarium.

Po przywitaniu gości kierownik biura LGD Anna Korycka- Kozioł przedstawiła prezentację z prowadzonych przez naszą LGD działań mających na celu wsparcie finansowe dla osób i instytucji w ramach PO Rybactwo i Morze.

Kolejnym prelegentem był Olin Gutowski – aktor, rysownik i pasjonat wędkarstwa. Pan Gutowski opowiedział nam o ciekawych łowiskach w Polsce oraz za granicą. Wykazał także pomysły na zagospodarowanie łowisk w taki sposób, aby były one źródłem dochodu dla lokalnej społeczności.

Norbert Stolarczyk – pasjonat, założyciel ruchu „Wędkarze Bez Barier”, wspierający niepełnosprawnych w wędkowaniu opowiadał w jaki sposób można umożliwić te ciekawe zajęcie osobom niepełnosprawnym pokazują pozytywne oraz negatywne przykłady z terenu kraju.

Artur Furdyna – ichtiolog, aktywny działacz społeczno-przyrodniczy Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy, bardzo zainteresował uczestników opowieściami o naszej najbliższej rzece Drawie i jej problemach, jak też ciekawej florze żyjącej w jej głębi. Przedstawił także założenia projektu Life+ i działania zrealizowane w ramach jego wdrażania.

Podczas spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat samego wędkarstwa oraz turystyki wędkarskiej. Padło dużo pomysłów dotyczących kreatywnego i aktywnego kształtowania roli wędkarstwa w naszym rejonie. Wymieniono wiele poglądów, doświadczeń i pomysłów.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” reprezentował członek Zarządu LGD Piotr Bohdziewicz wspólnie z silna ekipą wędkarzy z Gminy Recz.

Organizatorzy i partnerzy projektu dziękują wszystkim przybyłym gościom za aktywne uczestnictwo.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.