26 maja 2018 r. na folwarku w Przelewicach odbyły się 11. Przelewickie Dni Folwarku. Impreza, przy pięknej i słonecznej pogodzie, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorzy wraz z zespołem zaangażowanych osób stanęli na wysokości zadania i przygotowali ciekawy program artystyczny oraz różnorodne atrakcje, zapewniając wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.

Uroczystego otwarcia dokonali włodarze naszej gminy w osobach: wójt gminy Mieczysław Mularczyk, z-ca wójta Zbigniew Kupisz, przewodniczący Rady Gminy Marian Świderski i wiceprzewodnicząca Anna Nowak w asyście zaproszonych gości. Wśród przybyłych gości byliśmy również i my ze swoim stoiskiem.

W dalszej części  imprezy wójt gminy Mieczysław Mularczyk dokonał wręczenia statuetki dla p. Jana Rusina, lekarza medycyny pracy, za m.in.  zaangażowanie i  działalność charytatywną oraz społeczną na rzecz naszej społeczności lokalnej. Statuetką wyróżniony został również p. Ireneusz Jung, właściciel Firmy Handlowo-Usługowej IRGO w Przelewicach za dotychczasowe osiągnięcia w branży handlowo-usługowej, a w szczególności  za wpisanie „Wędzonego udźca wieprzowego” na Listę Produktów Tradycyjnych. Ze względu na brak możliwości osobistego uczestnictwa przez p. Junga podczas w/w  imprezy, statuetka wręczona zostanie przy najbliższej okazji.

W bogatym programie artystycznym na scenie prezentował  się zespół  taneczny FEELING Dance Group z Barlinka oraz zespoły: JUTRZENKA z Przelewic, WRZOS z Krzemlina, SONATA z Mostkowa,  PYRZYCZANKA z Pyrzyc, ZŁOTA JESIEŃ z Dolic. Swoje umiejętności wokalne zademonstrowała wokalistka Zuzia Susz,  a Daniel Katarzyniak grę na  keyboardzie. Prezentował się również nasz zespół „Dzieciaki GieCeKu”, pod opieką  p. A. Roman i  p. D. Nowackiego, a także tradycyjnie przelewicka grupa pań tańcząca „ZUMBĘ” pod opieką P. Kołosowskiej.

Ponadto na scenie mogliśmy podziwiać koncert zespołu romskiego CIECHRAJ. Zachwycona publiczność nagrodziła ich fantastyczny występ  gorącymi owacjami. Wszystko to, w połączeniu z magicznym klimatem miejsca, sprawiło wspaniałą atmosferę imprezy.

Wszyscy uczestnicy imprezy mogli skosztować smakowitych potraw i pysznego ciasta przygotowanego przez nasze lokalne organizacje i rady sołeckie, w tym: Stowarzyszenia: „Przelewice dla Przyszłości” w Przelewicach i „Wspólnie łatwiej” w Jesionowie, Rad Sołeckich ze: Ślazowa, Kosina, Ukiernicy i Żukowa  oraz LKS WICHER Przelewice.

Były też miody z Pasieki Państwa Kociołków z Jesionowa. Oprócz tego można było obejrzeć wyroby rękodzielnicze Pracowni Ceramicznej GLINIANY KOGUCIK z Przelewic, wystawę malarską K. Kłosowicza z Barlinka i inne produkty rękodzielnicze. Na folwarku prezentowali też swoją ofertę Bank Spółdzielczy O/Lipiany Filia w Przelewicach i różne inne firmy. Uczestniczący w imprezie mieszkańcy i nasi goście  mogli odwiedzić także stoisko WKU Stargard i skorzystać z kiermaszu książek prowadzonego przez PSE „Wyrównajmy Szanse”. Byli też z nami - ze swoim stoiskiem i grą integracyjną - animatorzy lokalni Sieci Zachodniopomorskiego OWES i przedstawiciele LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z Barlinka.

W trakcie imprezy, z inicjatywy Wójta Gminy i p. Anny Nowak wiceprzewodniczącej RG, po raz pierwszy zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa. Odbyła się ona w Ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, stacjonującym na placu folwarcznym. Potencjalni krwiodawcy mogli skosztować ciasta ufundowanego przez Dom Weselny GRACJA w Żukowie.

Podczas imprezy odbyły się także pokazy strażackie prezentowane przez OSP Lubiatowo i ćwiczenia dla dzieci w ramach programu pt. „Mały Ratownik - pierwsza pomoc już od przedszkola”, prowadzone przez strażaków z OSP Przelewice.

Dla najmłodszych przygotowano także wiele innych atrakcji. Odbył się konkurs plastyczny, najlepsze trzy prace nagrodzono. Było wesołe miasteczko i szereg  różnych innych gier i zabaw. Zabawy sportowe dla dzieci przygotowali także sportowcy z LKS WICHER.

Nagrodzono także najładniejsze stoiska gastronomiczne naszych sołectw i lokalnych organizacji, przy czym symboliczne nagrody otrzymali wszyscy ich przedstawiciele. Powołana Komisja spośród zaproszonych gości, której przewodniczył p. Piotr Olech, dyrektor PMOS Pyrzyce, do wyróżnienia wytypowała trzy stoiska, w tym jako pierwsze to stoisko Stowarzyszenia „Przelewice dla Przyszłości”, drugie Rady Sołeckiej w Żukowie, a trzeci LKS Wicher”.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali strażacy z OSP: Przelewice, Lubiatowo i Jesionowo oraz ochroniarze wspierani przez członków stowarzyszenia Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego, którzy bardzo się starali, aby nasza impreza przebiegała bez zakłóceń i bezpiecznie.

Źródło: Przelewice.pl
Autor: Anna Garzyńska

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.