Konkursu na palmę i babę wielkanocną

Drukuj
środa, 28 luty 2018 Kategoria: Wydarzenia Utworzono: 28 luty 2018

Regulamin Konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną 2018

Organizatorem konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 13 gmin z terenu działania „Lider Pojezierza”. Odbędzie się podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem 2018 w Choszcznie.

1. Cele konkursu

2. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy i baby wielkanocne. Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:

Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.
Najciekawsze palmy i baby oceniane będą w kategorii indywidualnej.

3. Warunki konkursu:

W konkursie mogą brać udział Stowarzyszenia, mieszkańcy z terenu działania Lidera Pojezierza oraz szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury).

4. Warunki udziału:

5. Miejsce i termin składania prac:

Plac Jana Pawła II „Plac przy kościelny” w Choszcznie w dniu 25 marca 2018 r.
do godz. 13:00 (namiot organizatora wydarzenia Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”).

6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną i zawierającą następujące informacje:

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem w dniu 25 marca 2018 r.
Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej instytucji.

8. Ocena prac:

9. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

10. Kontakt:

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Aleja I Maja 6, 74-320 Barlinek - Ewa Stolarska tel. 505-711-328 lub 95-746-03-60

11. Dane osobowe:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia, który przetwarza dane w celach realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może udzielać informacji dotyczących danych osobowych osób, których dane dotyczą uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych , w oparciu o art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku przy
Alei I Maja 6, zawartych na zgłoszeniach do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Dane osobowe są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin-konkursu-na-palme-wielkanocna-2018.pdf)Regulamin konkursu na palmę i babę wielkanocną 2018[Plik .PDF]445 kB
Tagged Under