KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH!

Szanowni Państwo,

informujemy, że realizacja działań aktywizujących rozpocznie się w 2019 roku.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zaprasza do udziału w projekcie "Pojezierze w pracy"

Wydarzenia

26 maja 2018 r. na folwarku w Przelewicach odbyły się 11. Przelewickie Dni Folwarku. Impreza, przy pięknej i słonecznej pogodzie, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorzy wraz z zespołem zaangażowanych osób stanęli na wysokości zadania i przygotowali ciekawy program artystyczny oraz różnorodne atrakcje, zapewniając wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.

Utworzono: 28 maj 2018

Utworzono: 14 maj 2018

Przez sobotę i niedzielę, na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, trwała zorganizowana przez ZODR I Wiosenna Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska. To nowe wydarzenie plenerowe, promujące województwo zachodniopomorskie. Dopisała pogoda i zwiedzający z chęcią korzystali z przygotowanej oferty. A było to bardzo wiele przeróżnych stoisk, a na nich degustacje, konkursy i zabawy. Były też seminaria i konferencje.

Utworzono: 30 kwiecień 2018

Regulamin Konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną 2018

Organizatorem konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 13 gmin z terenu działania „Lider Pojezierza”. Odbędzie się podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem 2018 w Choszcznie.

Utworzono: 28 luty 2018

Utworzono: 28 luty 2018


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.