Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” i Dębnowski Ośrodek Kultury zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w imprezie promującej obszar Pojezierza Myśliborskiego, pn. V Dębnowskie Spotkania z folklorem obszaru „Lidera Pojezierza”

Już po raz piąty zapraszamy do uczestnictwa w tej szczególnej imprezie, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Pojezierza Myśliborskiego, nabycie przez nich umiejętności poprzez udział w warsztatach rękodzielniczych, wspieranie rozwoju kultury ludowej tworzonej w oparciu o własne tradycje przez zespoły ludowe w muzyce, pieśniach i tańcach.

Ponadto, podczas imprezy planuje się spotkanie z zakresu zasad pozyskiwania Funduszy Europejskich prowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach. 

Grupę docelową wydarzenia stanowią mieszkańcy obszaru objętego LSR, zespoły folklorystyczne, ludowe i śpiewacze z obszaru gmin „Lidera Pojezierza”, tj. Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Trzcińsko-Zdrój.

Impreza odbędzie się we wsi Warnice w Gminie Dębno dnia 24 maja 2015 roku.

W spotkaniach uczestniczyć mogą zespoły ludowo – śpiewacze, taneczne, kapele ludowe ze wsi i miast obszaru Stowarzyszenia Lidera Pojezierza. W tym celu należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa i wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową oraz wysłać ją pod adres Dębnowskiego Ośrodka Kultury drogą mailową, pocztą tradycyjną lub faxem.

Organizator zapewnia transport na miejsce wydarzenia oraz jeden posiłek.

Karty zgłoszenia należy przysyłać na poniższy adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2015 roku!

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"
ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek,
tel./fax. 95 7460 360 , kom. 691 466 626, (osoba do kontaktu ws.rekrutacji zespołów: Justyna Mariańska)
e-mail: promocja@liderpojezierza.p 

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zgloszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa[plik .doc]221 kB
Pobierz plik (RegulaminuczestnictwaV.pdf)Regulamin uczestnictwa[.plik pdf]648 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.