Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

Drukuj
piątek, 08 czerwiec 2018 Kategoria: Formularze PROW Odsłony: 1667

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zaktualizowaną Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.  

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.  

Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:

A. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:

B. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
(§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);

C. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);

D. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);

E. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);

F. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.

Dodatkowo informujemy, iż dokument został także zamieszczony na stronie www.prow.wzp.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja IPRB_IPRO_06_06_2018.pdf)Informacja pom. przy wypeł. form. inf. monitorującej z realizacji biznesplanu[Plik .PDF]521 kB
Tagged Under