Zatwierdzono formularze wniosków w ramach poddziałania 19.3

Drukuj
wtorek, 18 październik 2016 Kategoria: Formularze PROW Odsłony: 4415

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zostały zatwierdzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR wzory formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020.

Jednocześnie informujemy, iż elektroniczna wersja ww. dokumentów została zamieszczona na stronie www.prow.wzp.pl (Kliknij !).

Tagged Under