Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji składanej w ramach poddziałania 19.2 (Aktualizacja formularza)

Drukuj
poniedziałek, 21 październik 2019 Kategoria: Formularze PROW Odsłony: 580

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji, w załączeniu przesyłam do stosowania powyżej wymienione formularze.

Przekazywane dokumenty uwzględniają uwagi Samorządów Województw zgłoszone podczas spotkania koordynacyjnego Zespołu roboczego ds. PROW przy Konwencie Marszałków RP (8-10 maja 2019r. Pawłowice).

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Załączniki:
Pobierz plik (IMBP_IPRO_19_2_IW_P.xlsx)Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu [ ]122 kB
Pobierz plik (IP_IMBP_IPRO_19_2_IW_P.pdf)INFORMACJA POMOCNICZA[ ]532 kB
Tagged Under