EFMR- dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy

Drukuj
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 Kategoria: Formularze PO RiM Odsłony: 2823

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/POMOC UNII EUROPEJCKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020  w zakładce: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/516-priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy

zostały załączone następujące zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze":

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", wraz z instrukcją wypełniania wniosku;
  2. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami;
  3. Formularz wniosku o płatność na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", wraz z instrukcją wypełniania wniosku.
Tagged Under