Konkursu na Palmę Wielkanocną

Drukuj
wtorek, 21 marzec 2017 Kategoria: Aktualności
 1. Cele konkursu
 1. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.

Najciekawsze palmy oceniane będą w kategorii indywidualnej.

 1. Warunki konkursu:

W konkursie mogą brać udział Stowarzyszenia, mieszkańcy z terenu działania Lidera oraz szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury).

 1. Warunki udziału:
 1. Miejsce i termin składania prac:

Rynek Miejski w Barlinku w dniu 2 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00 / namiot organizatora wydarzenia Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  /

 1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem w dniu 02 kwietnia 2017 r.

Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej instytucji.

 1. Ocena prac:
 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 1. Kontakt:

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 74-320 Barlinek ul. Sądowa 8 tel. 95 7460 360

Ewa Stolarska tel. 505 711 328

 1. Dane osobowe:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia, który przetwarza dane w celach realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może udzielać informacji dotyczących danych osobowych osób, których dane dotyczą uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli   przetwarzania danych , w oparciu o art. 32 ust. 1  wyżej wymienionej ustawy.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku przy
ul. Sądowej 8, zawartych na zgłoszeniach do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).  

Dane osobowe są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin-konkursu-na-palme-wielkanocna.pdf)Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną[Plik .PDF]443 kB
Tagged Under