Konferencja odbyła się według planu, a Prezes naszego Stowarzyszenia - Pan Adam Andriaszkiewicz, wraz z Panią Krystyną Nawój rozpoczął uroczystość jednocześnie witając zaproszonych gości i ubarwiając ten wyjątkowy dzień przepięknym wierszem pt.: „Jubileusz 10-lecia Lidera Pojezierza”, którego autorem jest właśnie Pani Krystyna.

Kolejnym z paneli była Prezentacja Podsumowująca działalność LGD „Lider Pojezierza” w latach 2006-2016, której autorem był nasz niezastąpiony Wiceprezes Pan Ireneusz Kostka. Przedstawione zostały wszystkie projekty, wyjazdy, szkolenia, które zapewne w wielu z obecnych odrodziło miłe wspomnienia.

Zaraz po prezentacji przyszedł czas na nagrodzenie najbardziej wyjątkowych, aktywnych i kreatywnych osób z obszaru działania LGD, które w ciągu tych 10-ciu lat zawsze służyły pomocą, dobrym słowem i radą podczas budowania naszego Stowarzyszenia, a są nimi: Katarzyna Mielcarek, Ewa Stolarska, Agnieszka Granatowska, Dorota Rybińska, Marek Żurański, Bogusława Sługocka, Marek Schiller, Teresa Walczak, Julita Kołda, Barbara Purgal, Daniel Domagała, Kapela „Dębniacy” Przedstawiciel: Edmund Zioła, Leszek Włodkowski-Moszej, Paulina Wolańska, Magdalena Baczyńska-Warżała, Wiesław Sienkiewicz, Krzysztof Wiklak.

Zarząd Stowarzyszenia postanowił nagrodzić statuetką powitalną nowoprzyjętą Gminę Recz. VVG KAUNO z Litwy, za wieloletnią współpracę na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych naszych krajów, wzajemne wsparcie w realizacji projektów i przyjaźń. Wyróżnienia specjalne za partnerstwo i wieloletnią współpracę w realizowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku i Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie.

Ku naszemu zaskoczeniu podczas konferencji zjawił się Pan Józef Jerzy Faliński - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, który w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Pana Olgierda Geblewicza, wręczył na ręce Prezesa i Wiceprezesa Srebrną Odznakę Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej a mianowicie zaproszonych skrzypaczek Pani Nikoli Haręży i Pani Kornelii Fijałki, które ucieszyły nasze uszy przepiękną grą i zwycięzcy tegorocznego Sun Festiwal w Myśliborzu, czyli DJ-a RobOne (Robert Olender).

Na koniec Pan Ireneusz Kostka przedstawił Podsumowanie stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Myśliborskiego, czyli stan wykorzystania środków, poszczególne działania, co powstało w poszczególnych gminach, przedstawienie „dobrych praktyk”, a także założenia nowego okresu programowania PROW na lata 2014 – 2020 i możliwości otrzymania wsparcia finansowego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Prezesowi Stowarzyszenia nie pozostało nic innego, jak podsumować całą konferencję, podziękować zaproszonym gościom i zaprosić ich na degustację produktów tradycyjnych.

Raz jeszcze pragniemy podziękować wszystkim gościom i wszystkim nagrodzonym. Mamy nadzieję, że przyszłe lata przyniosą dla nas wiele dobrego i pozwolą na zrealizowanie wielu innowacyjnych projektów na naszym obszarze.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.