Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Pan Ireneusz Kostka w imieniu Zarządu naszej Lokalnej Grupy Działania, wręczył specjalne wyróżnienia oraz statuetki dla najbardziej aktywnych i zasłużonych kół/stowarzyszeń z naszego obszaru, a były nimi:

  • Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Gogolander” z Gogolic (Gmina Trzcińsko-Zdrój),
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowogródku Pomorskim,
  • Grupa nieformalna „KOPYSTKI” z Pełczyc,
  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Nadzieja" z Brenia (Gmina Bierzwnik),
  • Koło Gospodyń Wiejskich Łasko-Wygon (Gmina Bierzwnik),
  • Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina

Raz jeszcze pragniemy podziękować w/w nagrodzonym, za wkład i poświęcenie włożone w budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności z obszarów wiejskich w których, jak dobrze wiemy drzemie wiele niewykorzystanego, a jakże cennego potencjału.

Dziękujemy wszystkim uczestniczką za cudowną atmosferę podczas całej imprezy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach imprezy.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.