Pan Andrzej Miler, jest wielokrotnym zdobywcą nagród w konkursach ogólnopolskich, jak i na arenie międzynarodowej m.in. jest zdobywcą Grand Championa w Ogólnopolskim Konkursie Piwowarów Domowych organizowanym w Cieszynie. Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tegorocznych targach w Bierzwniku, serdecznie zapraszamy na „Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf”, który odbędzie się w dniach 20/21 sierpnia 2016 roku w Lipianach, podczas którego odbędą się warsztaty piwowarskie. Zostaną one przeprowadzone przez SPDOZ w Szczecinie i Bractwo Piwowarów „Lidera Pojezierza”.

Z tej też okazji odbyła się konferencja naukowa pn. "Klasztory - średniowieczne instytuty badawcze", w której udział wzięli m.in. Prezes naszego Stowarzyszenia, Pan Adam Andriaszkiewicz, oraz spec. ds. Rady i projektów, Pan Leopold Ochalik prezentując nasze Stowarzyszenie.

W targach uczestniczyły również zaprzyjaźnione z nami "Kopystki" z Pełczyc, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łasku i Koło Gospodyń Wiejskich z Brenia, dzięki którym nikt podczas targów nie podziwiał całej oprawy imprezy z pustym brzuchem.

Ideą „Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych” jest przetrwanie tradycji klasztorów, działających w przeszłości, poprzez zaprezentowanie się klasztornych wytwórców z realnymi produktami powstającymi we współczesnych zakonach. Celem jest również zachęcenie i wsparcie producentów do promowania i sprzedaży polskiej, regionalnej żywności. Poza wystawieniem, promocją i sprzedażą własnych produktów to także możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i uczenia się szacunku dla wieloletniej tradycji.

Mamy nadzieję, że tegoroczne targi utkwiły w Państwa pamięci i że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej!

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.