Pan Andrzej Miler, jest wielokrotnym zdobywcą nagród w konkursach ogólnopolskich, jak i na arenie międzynarodowej m.in. jest zdobywcą Grand Championa w Ogólnopolskim Konkursie Piwowarów Domowych organizowanym w Cieszynie. Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tegorocznych targach w Bierzwniku, serdecznie zapraszamy na „Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf”, który odbędzie się w dniach 20/21 sierpnia 2016 roku w Lipianach, podczas którego odbędą się warsztaty piwowarskie. Zostaną one przeprowadzone przez SPDOZ w Szczecinie i Bractwo Piwowarów „Lidera Pojezierza”.

Z tej też okazji odbyła się konferencja naukowa pn. "Klasztory - średniowieczne instytuty badawcze", w której udział wzięli m.in. Prezes naszego Stowarzyszenia, Pan Adam Andriaszkiewicz, oraz spec. ds. Rady i projektów, Pan Leopold Ochalik prezentując nasze Stowarzyszenie.

W targach uczestniczyły również zaprzyjaźnione z nami "Kopystki" z Pełczyc, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łasku i Koło Gospodyń Wiejskich z Brenia, dzięki którym nikt podczas targów nie podziwiał całej oprawy imprezy z pustym brzuchem.

Ideą „Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych” jest przetrwanie tradycji klasztorów, działających w przeszłości, poprzez zaprezentowanie się klasztornych wytwórców z realnymi produktami powstającymi we współczesnych zakonach. Celem jest również zachęcenie i wsparcie producentów do promowania i sprzedaży polskiej, regionalnej żywności. Poza wystawieniem, promocją i sprzedażą własnych produktów to także możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i uczenia się szacunku dla wieloletniej tradycji.

Mamy nadzieję, że tegoroczne targi utkwiły w Państwa pamięci i że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej!

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.