Partner KSOW: LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Termin realizacji: 15.05.2022 - 30.05.2023

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

  1. wspólne konsultacje online z LGD z kujawsko - pomorskiego, które to LGD maja największe doświadczenie we wdrażaniu wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju oraz wyjazd studyjny do woj. podkarpackiego.
  2. wyjazd studyjny zgodnie z harmonogramem w dniach 19-24.04.2023 r do województwa podkarpackiego.

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do przedstawicieli LGD z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. 

Przewidywane efekty operacji ilość uczestników biorących udział w wyjeździe studyjnym - 60 osób, spotkania online – 3 i sprawozdanie z efektów wyjazdu i spotkań online, które zostaną uwzględnione w LSR i procedurach do LSR partnerów operacji - 1

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest: LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.