W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy, członkowie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz pracownicy biura LGD.

Na spotkaniu analizowano dokumenty strategiczne LGD, a mianowicie LSR, Regulaminy wraz z załącznikami, Lokalne Kryteria Wyboru wraz z kartami ocen oraz formularze z propozycjami zmian do strategii (tzw. fiszki projektowe).

Ze swojej strony kierujemy podziękowania dla:  wszystkich uczestników spotkania za przybycie i aktywny udział, dla Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego- Pani Magdaleny Szymczyk oraz wszystkim pracownikom muzeum za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania i wspaniałą atmosferę.

W dalszym ciągu zapraszamy Państwa do przesyłania swoich uwag do LSR za pośrednictwem formularza znajdującego się do pobrania na naszej stronie internetowej, tj. www.liderpojezierza.pl w zakładce:

http://liderpojezierza.pl/stowarzyszenie/plan-w%C5%82%C4%85czenia-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-lokalnej-w-przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027.html.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.