Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania LEADER „ Flusslandschaft Peenetal, Lokalna Grupa Działania LEADER „Stettiner Haft”, Lokalna Grupa Działania LEADER Vorpommersche Küste”, Lokalna Grupa Działania LEADER Die Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V.” Uniwersytet w Greifswaldzie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały w dniu 25 kwietnia 2022 r. porozumienie o kontynuowaniu rozpoczętej już współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji w nowej perspektywie finansowej celem zaplanowania i realizacji wspólnych działań i projektów.

Podpisane przez cztery niemieckie i pięć polskich LGD Porozumienie wyznacza cele wspólnych działań dla zrównoważonego rozwoju Pomorza w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027. Postanowiliśmy wspólnie budować strategię marki „Arka Pomorza” . Będziemy promować potencjał i tożsamość regionu. Jego unikatowy krajobraz i dziedzictwo naturalne. Projekt zaangażuje wiele firm, stowarzyszeń, KGW, gmin i ośrodków naukowo-badawczych, wiele podmiotów wspierających działania LGD. Chcemy poszukiwać istniejących związków z naszymi niemieckimi sąsiadami i tworzyć sieć transgranicznych powiązań kulturalnych, gospodarczych i edukacyjnych na terenach wiejskich. Postanowiliśmy spotkać się "na roboczo", tym razem u naszych sąsiadów, i opracować projekty współpracy pod wspólnymi hasłami: „Z pola na talerz”, „Zielona edukacja”, „Naprzód… i z powrotem do korzeni”. Chcemy być dumni z naszego wspólnego, europejskiego regionu i być źródłem siły dla kolejnych pokoleń dbających o tożsamość Pomorza.

Podpisanie umowy poprzedzone było posadzeniem starej pomorskiej odmiany jabłoni (Pommerscher Schneeapfel) zwiedzaniem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, prezentacjami partnerów.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.