Warsztat szkoleniowy poprowadził Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka.

W trakcie szkolenia zostało omówione:

- program PROW i wniosek o przyznanie pomocy;
- kryteria oceny wniosków;

- jak właściwie wypełnić wniosek,
- kto może się starać o dofinansowanie z projektu,
- jakie są procedury naboru projektu oraz wiele istotnych czynników ww. temacie.

W trakcie szkolenia wywiązała się niejednokrotnie ciekawa dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” , zaś sami uczestnicy mieli do prowadzącego szkolenie sporo pytań merytorycznych nt. ww. naboru.

Szkolenie zakończyło się przeprowadzeniem testu wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków.  Ponadto każdy uczestnik, który ukończył pozytywnie test, otrzyma Certyfikat za uczestnictwo ww. szkoleniu.

Mamy nadzieję, że pomysły które były przedstawione w trakcie spotkania, dojdą do skutku. Szykuje się ciekawa rewolucja w sferze infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze działania ,,Lidera Pojezierza”. Trzymamy kciuki za ich powodzenie!

Tymczasem, uczestnikom szkolenia przypominamy:

Nabór na ,, Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;” (3/2022/TILiA) trwa w dniach: 02 maja 2022 r. - 17 maja 2022 r. (do godz.14:00).

Sam wniosek oraz załączniki znajdziecie Państwo na stronie: https://www.liderpojezierza.pl/konkursy/aktualne-nabory/187-3-2022-tilia/1996-og%C5%82oszenie-o-naborze-wniosk%C3%B3w-3-2022-tilia.html

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.