Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn."Nowe doświadczenia, nowe projekty współpracy"

Drukuj
czwartek, 23 lipiec 2020 Kategoria: Aktualności

Celem operacji  aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.  

Na obszar LGD Tara Gugulanilor w Rumunii zostaliśmy zaproszeni aby wspólnie nie tylko zobaczyć dobre praktyki naszego partnera z programu Leader, ale również spotkać się z mieszkańcami obszaru, Zarządem LGD i przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Operacja będzie realizowała działanie z zakresu: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD) poprzez zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

LGD z Rumunii jest już partnerem w projekcie współpracy dwóch LGD z Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt współpracy polega na utworzeniu marki turystycznej i przy tym pakietów turystycznych, które utworzą sieć ekomuzeum. Projekt ten będzie realizował temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym.  Wyjazd studyjny ma za zadanie między innymi poznanie partnera przez pozostałe LGD naszego województwa i ewentualne przystąpienie do nowego projektów współpracy w nowej perspektywie 2021-2027.    

Operacja skierowana jest przede wszystkim do LGD województwa zachodniopomorskiego - ich aktywnych członków głownie z zarządów, rad, komisji).

Wyjazd studyjny planowany jest z końcem października 2020 roku.

Realizacja operacji uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w Polsce i w tej części Europy. 

W Programie :

Spotkanie z samorządowcami z rejonu działania LGD Tara Gugulanilor, członkami zarządu oraz poszczególnymi przedstawicielami sektora gospodarczego. W programie zwiedzanie Timisoary, Saciu i obszaru działania LGD.

Odwiedź portal Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich-www.ksow.pl

Zostań Partnerem KSOW!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under