Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 9 | Wczoraj: 29 | W tygodniu: 197 | W miesiącu: 634 | W roku: 634 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: -2971

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć  życzenia wszelkiej pomyślności, a w Nowym 2017 Roku życzyć pasma sukcesu i spełnienia wszystkich marzeń i planów. Dyrekcja i pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

SPOTKANIA/AKCJE

 1. NOWOŚĆ!"Spotkania regionalne poświęcone projektowi Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego". Pełnomocnik Rządu RP ds. społeczeństwa obywatelskiego zaprasza 21 grudnia br. o godzinie 9.30 w siedzibie Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz o godzinie 14.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Możecie Państwo potwierdzać swój udział do dnia 16 grudnia 2016 r. pod nr telefonu 91 430 32 38 lub 91 430 32 43. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Akademia Seniora w Szczecinie w projekcie Aktywni 50+ zaprasza na bezpłatny wykład pt. "Śladami Polaków Wileńszczyzny". Spotkanie poprowadzi absolwent etnologii, przewodnik, pasjonat historii - Pan Radosław Łątka. Termin spotkania to 20 stycznia 2017 r. godz. 16:30. Miejsce: siedziba Akademii Seniora przy ul. Dąbrowskiego 38. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod numerem 91 484 19 60 lub 508 199 196 lub w sekretariacie Akademii. Więcej na www
 3. NOWOŚĆ! Trwa nabór do V edycja programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który realizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.wzp.pl do dnia 7 stycznia, godz.24:00. Udział w programie jest bezpłatny.

PORADNIK

Formalności NGO do końca roku. Czy pamiętasz o wszystkim? Zerknij na www

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polityki publiczne europejskiej jakości. ZaFOS zaprasza w imieniu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  do udziału w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Uczestnicy projektu wyjadą na bezpłatne śr. 5 dniowe wizyty do krajów UE (Grecja, Niemcy, Włochy), dzięki czemu zwiększą swoje kompetencje oraz jakość i efektywność przy kreowaniu polityk publicznych w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Więcej na www i na www

KONSULTACJE

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Termin zgłaszania uwag mija 31 grudnia 2016 r. Szczegóły na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

LEKTURA

 1. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ wydał, we współpracy z panią doktor Ewą Gizą, Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim, który dostępny jest na www
 2. Zachęcamy do lektury materiału dotyczącego finansowania organizacji pozarządowych, jako jednego z rezultatów wrześniowego Zachodniopomorskiego Konwentu NGO.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych  www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www

 1. NOWOŚĆ! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłasza konkurs pt. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” na nowatorskie rozwiązania, które osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej a opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach. Zgłoszenia od 12.12.2016 do 28.02.2017. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 stycznia 2017 r. Więcej na www
 3. NOWOŚĆ! Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” będzie trwał od 23 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r. Można aplikować o maks. 100 tys. zł. Konkurs jest otwarty m.in. dla ngo, grup nieformalnych i osób indywidualnych. Więcej na www
 4. NOWOŚĆ! MSZ ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”. Termin na składanie wniosków: do 13.01.2017 r. Więcej na www
 5. CZAS UCIEKA! NFOSiGW Trwa konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Ruszył nabór wniosków na ASOS 2017.Termin składania wniosków mija 28 grudnia 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Między 1 i 30 grudnia 2016 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie przyjmować zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2017 roku powyżej 30.000 złotych / 7.500 euro. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Fundusz Wymiany Młodzieży - trwa konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. Wnioski na rok 2017 można składać do 30 grudnia 2016 roku. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Kulczyk Foundation Kończy się kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www
 1. Trzy konkursy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rok 2017. Różne terminy składania wniosków. Więcej na www
 1. PO WER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie programów szkoleń dla trenerów i pracowników placówek wspomagania. Wnioski można składać do 09.01.2017. Więcej na www
 1. Ruszył drugi nabór wniosków w ramach FIO w Priorytecie 3 i Priorytecie 4. Termin składania wniosków mija 9 stycznia 2017 r. o godz. 16:15. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. Wnioski można będzie składać od 27.12.2016 do 11.01.2017. Więcej na www
 1. Konkursy dla NGO zainteresowanych współpracą z Brandenburgią:
 2. a) Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www
 3. b) Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www
 4. c) Europejska Współpraca Terytorialna: Polska-Saksonia, priorytet 3. Edukacja transgraniczna Wnioski można składać do 23 stycznia 2017 r. Więcej na www
 5. Konkurs POWER na opracowanie programów szkoleń i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników sądów. Nabór do 23.01.2017 r. Więcej na www
 1. Konkurs PO WER 4.1. na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Nabór wniosków odbędzie się od 30.11.2016 do  31.01.2017 r. Więcej na www
 1. Konkurs PO IŚ 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór wniosków rozpocznie się 30.11.2016 r. a zakończy się 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji "Zachować pamięć" polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2017 roku. Więcej na www
 1. Nowy konkurs Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „E-administracja i otwarty rząd”. Nabór od 30.12.2016 do 28.02.2017. NGOs mogą aplikować tylko w partnerstwie z administracją rządową, sądami lub prokuraturami. Więcej na www
 1. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na projekty mające na celu wsparcie europejskich sieci organizacji działających w trzech obszarach:
  kompetencje kluczowe i umiejętności podstawowe, edukacja migrantów (dzieci oraz osoby młode), nauczyciele i liderzy szkół. Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2017 roku. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO

FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW
Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji nawww.facebook.com/partnerstwoszczecin/

PRACOWNIA POZARZĄDOWA W NOWEJ ODSŁONIE
http://pracowniapozarzadowa.pl/

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU
http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/ 

FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017
Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie  tutaj 

HARMONOGRAMY…
Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj
Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

BARDZO POMOCNE ;)

NOWOŚĆ! http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/11/kultura-trwajace-konkursy-grantowe.html
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html
https://funduszenaedukacje.wordpress.com/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html
https://www.facebook.com/Grantynabadania/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/,
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…
https://twitter.com/KonkursyDlaNGO
www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/ 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.