Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 25 | Wczoraj: 37 | W tygodniu: 253 | W miesiącu: 451 | W roku: 5458 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 1853

DOTACJE DLA NGO. SĄ NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ!

Od 3 września 2016 r. obowiązuje nas nowe rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji. Tekst rozporządzenia oraz edytowalne druki znajdą Państwo tutaj

9 FAKTÓW O NGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

„Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej” – tak, w uproszczeniu, oceniają swoją sytuację zachodniopomorskie NGO. Więcej na www

BADANIA

WAŻNE! Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w anonimowych badaniu ankietowym. Badanie pozwoli na analizę potrzeb szkoleniowych wśród osób reprezentujących 3 sektor, a jego wyniki wykorzystane zostaną do opracowania projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Czas wypełnienia ankiety to ok. 3 minuty. Ankieta znajduje się tutaj

SPOTKANIA

Spotkanie edukacyjne w Szczecinie dot. konkursu Równać szanse 23.09.2016 r. od godz. 16.30 w Szczecinie, w siedzibie OWES Szczecin, przy ul. Cukrowej 8 odbędzie się spotkanie edukacyjne dot. Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse. Spotkanie poprowadzi przedstawicielka Operatora Programu Równać Szanse ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni z Poznania. Więcej na www

INICJATYWY WARTE UWAGI

 1. Trwa Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016” tygodnika Newsweek Polska. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2016 r. Więcej na www
 2. Rusza projekt „Złota 60-tka” realizowany przez Akademie Seniora w Szczecinie. Projekt rozpocznie się w drugiej połowie września, wciąż mamy wolne miejsca. Więcej na www
 3. Rusza nabór organizacji do kampanii Kilometry Dobra 2017.Kilometry Dobra, to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. W ciągu ostatnich 3 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 mln zł. na realizację 80 celów. Projekt działa w oparciu o współpracę organizacji i aktywnych osób z Polski i świata. Budujemy koalicję, która ma większą siłę przebicia w dotarciu do darczyńców i mediów. Organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll upy, koszulki), dostają swoją stronę internetową, wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa też zespół, który promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych. Organizacja dużej i skutecznej kampanii fundraisingowej to koszt 300 – 500 tys. zł. Uczestnicząc w kampanii Kilometry Dobra organizacje ponoszą nawet kilkaset razy mniejsze koszty. Wkład własny zależy od wielkości miejscowości, w której dana organizacja będzie przeprowadzać finał. Zgłoszenia do kampanii oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od managera projektu Jacka Mecha, pod numerem telefonu 535-868-530 lubmailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. BONUS! Organizacje, które zgłoszą się do 30 września 2016 r., dostaną bezpłatnie dodatkowe miejsce na szkoleniu z fundraisingu. Więcej na www

AKCJA MASZ GŁOS

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki - grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. ZAPRASZAMY!

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Kontakt: Anna Graczyk Stowarzyszenie POLITES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 785 937 136

KONSULTACJE

 1. Trwają konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać też drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju. Więcej na www
 2. PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Termin nadsyłania opinii mija 29 września br. Więcej na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

WOLONTARIAT

 1. Przystanek Wolontariat" - Przyłącz się do akcji! Rozpoczęły się prace nad kolejną edycją Przystanku Wolontariat – wydarzenia, które odbędzie się w grudniu 2016 r. i związane jest z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Sekretariat ds. Młodzieży WZ  zaprasza do współpracy. Chętni proszeni są o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Polecamy uwadze:
  https://www.youtube.com/watch?v=obJisHGVhec
  http://tydzienaktywnosci.org/
  https://www.facebook.com/PrzystanekWolontariat/
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZiuOvZAheew
 2. Wolontariat - tworzymy bazę! W czerwcu br. powołany został przy Marszałku WZ Zespół ds. wolontariatu. Jednym z działań Zespołu jest stworzenie  bazy centrów, instytucji, organizacji pozarządowych czy też innych miejsce, w których zainteresowani (osoby czy instytucje) wolontariatem czy aktywnością obywatelską będą mogły uzyskać niezbędne informacje czy wsparcie informacyjno – edukacyjne.  Zachęcamy Państwa do przesyłania informacji o takich miejscach. Baza jest już w fazie tworzenia ale być może nie do wszystkich źródeł było nam dane dotrzeć. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www
Fundusze na edukację www
Granty od Fundacji Korporacyjnych  www
Kalendarz konkursów ngo.pl
Wykaz dotacji z ambasad www
Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.
URZĄD Miasta Szczecin www

 1. CZAS UCIEKA! FIO 2017! Konkurs ogłoszony! Od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. można składać oferty w Priorytecie 1 i 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych. Więcej na www
  Tematycznie:  Regulamin Konkursu FIO 2017 dostępny na www i forum dyskusyjne, gdzie od lat wszyscy wszystkim pomagają radą i dobrym słowem: https://www.facebook.com/groups/FIOforum/
 1. CZAS UCIEKA! Europejska Fundacja Młodzieży prowadzi nabór wniosków na działania wspierające  międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Terminy przesyłania wniosków 1 października 2016 r. dla:
  – międzynarodowych działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 r.;
  – planów pracy na 2017 r.;
  – Jednorazowych grantów strukturalnych na 2017 r. (sieci regionalne).
  – grantów strukturalnych na lata 2016–2017 (międzynarodowe organizacje pozarządowe/ sieci). Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! MSWiA ogłosiło konkurs w ramach FAMI, czyli FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI na „Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej oraz reprezentacji prawnej” oraz „Zapewnienie cudzoziemcom opieki prawnej, zwłaszcza osobom wymagającym szczególnego traktowania” Nabór trwa do 23.09.2016 r. Więcej nawww
 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłosiło konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór od 01.09 do 30.09.2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.19. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWER.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 30 września 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Do 14 października 2016 r. do godz. 16:00 trwa nabór wniosków na projekty partnerskie w ramach programu RITA – Przemiany w regionie Fundacja Edukacja dla Demokracji Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Pięć nowych konkursów Ministerstwa Obrony Narodowej - wszystkie do 10.10.2016 r. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Nowy konkurs POWER 2.4 "Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy". Nabór potrwa od 17.10.2016 do 24.10.2016 Więcej na www
 2. Jest nowy Regulamin. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacja Banku Zachodniego WBK jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
  W tej edycji priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo punktowane. Projekty będzie można składać od 12.09.2016 r. do 3.10.2016 r. Więcej na www
 3. WSPARCIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ. Konkurs POWER na Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych (Działanie 2.16). W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych. Projekty MUSZĄ być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową. Konkurs rozpocznie się 19.09.2016 i potrwa do 03.10.2016. Więcej na www
 4. Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Nabór trwa do 14.10.2016 r. Więcej na www
 5. Od 30.09.2016 do 14.10.2016 r. można składać wnioski w konkursie POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej na utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Więcej na www
 1. Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wnioski można składać w trzech obszarach:
  1. Obszar wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym - projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym – do 16.10.2016 r.
  2. Obszar wsparcia II - Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) - o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny – do 16.10.2016 r.
  3. Obszar wsparcia III - Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizacja podyplomowych studiów romologicznych – do 1.12.2016 r. Więcej na www
 1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00. Więcej na www
 1. POWER 4.1 Innowacje społeczne (obligacje społeczne). Stworzenie koncepcji nowego mechanizmu finansowania usług społecznych w Polsce z wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli opracowanie gotowego do testowania modelu wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu w kolejnym konkursie. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www
 1. POWER 4.1 Innowacje społeczne (akcelerator obligacji społecznych). Konkurs na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji. Nabór od 20.09.2016 do 31.10.2016 Więcej na www
 1. EWT: 1. Natura i kultura, Meklemburgia-Polska. Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony oraz promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-niemieckim pograniczu. Więcej na www
 1. Konkurs w Programie Meklemburgia / Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska: Natura i Kultura, Edukacja. Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów z dziedziny ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz edukacji na polsko-niemieckim pograniczu. W puli konkursu programu Meklemburgia / Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest ponad 28 mln euro. Nabór zakończy się 2 listopada 2016 r. o godz. 16:00. Więcej na www
 1. Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Więcej na www
 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl
 3. W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej na www
 1. NFOSiGW ogłosił konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www
 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www
 2. Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www
 3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www
 4. Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www
 5. Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków - przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www

POZARZĄDOWO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU
http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/ 

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

BARDZO POMOCNE ;)

NOWOŚĆ!
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html

NOWOŚĆ!
https://www.facebook.com/Grantynabadania/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/,
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…
https://twitter.com/KonkursyDlaNGO
www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.