Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy - Wskazówki dla beneficjentów RPO WZ w związku z epidemią COVID-19

Drukuj
wtorek, 12 maj 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Trzeci sektor Odsłony: 489

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu, skontaktuj się z nami. Zgłoś problemy a my je przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.

 W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożymy niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację projektów i uelastycznimy procedury.

 Poinformuj nas, gdy:

            Zgłoś dogodną dla Ciebie propozycję, która zwiększy szansę zrealizowania projektu w obecnych okolicznościach, poddamy ją analizie i znajdziemy rozwiązanie.

            Epidemia COVID-19 jest siłą wyższą. Zgodnie z umową nie zostaniesz uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających w takim zakresie, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej.

W sytuacji, gdy zakończyłeś realizację projektu i czeka Cię kontrola przed wypłatą środków, kontrola (dotychczas przeprowadzana na miejscu inwestycji) zmieni formę. Zostanie ona przeprowadzona wyłącznie na dokumentach przez Ciebie przesłanych. Miejsce inwestycji zostanie skontrolowane później, po ustaniu stanu epidemii.

Zależy nam na dalszej realizacji Twojego projektu. Mając na uwadze dynamikę obecnej sytuacji poddane analizie zostaną rozwiązania zmierzające do odstępstw od obowiązków nałożonych zarówno regulaminami poszczególnych naborów, jak i umowami o dofinansowanie. Działając wspólnie, chcemy zminimalizować trudną sytuację beneficjentów korzystających ze środków Programu.

 Bardzo prosimy o zgłaszanie pytań i problemów w formie elektronicznej do opiekunów projektów odpowiednio w Wydziale Wdrażania RPO i Wydziale Wdrażania Działań Środowiskowych za pośrednictwem SL 2014. Pozwoli to oszacować skalę problemów i wypracować spójne interpretacje/rozwiązania wobec wszystkich beneficjentów, których projekty dotkną trudności realizacyjne w związku ze stanem epidemii.

 POŻYCZKI w JEREMIE2

            Jeśli uzyskałeś pożyczkę z JEREMIE2 w ramach Programu, a w wyniku epidemii COVID-19 realizacja Twojej inwestycji napotyka trudności, zgłoś się do Pośrednika Finansowego, który udzielił finansowania. Pośrednik Finansowy przeanalizuje możliwość: 

            Pamiętaj, Pośrednik Finansowy będzie w każdym przypadku z osobna sprawdzał jak wystąpienie siły wyższej (epidemia COVID-19) wpłynęło na możliwość realizacji projektu i spłaty pożyczki. Rozwiązanie zastosowane zostanie wobec Ciebie będzie dostosowane do okoliczności, w których się znalazłeś.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://rpo.wzp.pl/wiadomosci/zachodniopomorski-pakiet-antykryzysowy-wskazowki-dla-beneficjentow-rpo-wz-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19

 

 

 

 

Tagged Under