Rusza Program COVID-19, Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Drukuj
wtorek, 12 maj 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Trzeci sektor Odsłony: 398

Nowy program rusza 12 maja i jest uzupełnieniem zapisów Tarczy Antykryzysowej dla NGO. Organizacje będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania w ramach:

- Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

- Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

- Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;

- Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się na stronie:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

 

Tagged Under