Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 19 | Wczoraj: 30 | W tygodniu: 167 | W miesiącu: 709 | W roku: 8046 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 3309 | I poł. 2021: 8046

Trzeci sektor

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęło Program współpracy  z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023 - Zarządzenie nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Odsłony: 225

 

Odsłony: 190

Początek nowego roku to dobra okazja, aby rozejrzeć się wokół i zastanowić, na jaką lokalną organizację posiadającą status organizacji pożytku publicznego można przekazać swój 1% podatku. Być może w Państwa okolicy działa stowarzyszenie, które współpracuje z wolontariuszami, którzy pomagają seniorom w pandemii, fundacja wspierająca rehabilitację dzieci, czy też organizacja zajmująca się adopcją zwierząt. Warto je wspierać, a narzędzie, jakim jest przekazanie 1% podatku jest świetną okazją do tego.

Odsłony: 190

Badania Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzają, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. Bardzo zachęcamy do włączenia się w ważny projekt badawczy i wypełnienia krótkiej ankiety.

Odsłony: 168

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.