Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 17 | Wczoraj: 19 | W tygodniu: 17 | W miesiącu: 681 | W roku: 3605 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 0

Trzeci sektor

Trwa nabór wniosków nabór wniosków dla samorządów w ramach konkursu „Port Kultury Pomorza Zachodniego”. W Konkursie mogą brać udział wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego. Celem Konkursu jest m. in. promocja regionu poprzez kulturę i wspieranie walorów i możliwości rozwojowych województwa przez wyłoniony powiat, który zostanie ustanowiony Portem Kultury Pomorza Zachodniego.

Odsłony: 41

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2021 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 26 marca 2021 r.

Odsłony: 37

Jeśli nie jesteś organizacją o statusie OPP możesz pozyskać środki  finansowe w ramach akcji 1% Wspólny Cel. Fundacji Kamienica1 prowadzącej akcję ,,1% wspólny cel” zaufało kilkadziesiąt organizacji z całej Polski, z którymi realizowane jest ponad 100 celów.

Odsłony: 37

Do 12 marca trwa nabór elektroniczny wniosków w konkursie ,,Granty sołeckie 2021” – szczegóły na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/o-konkursie-2
Do 30 kwietnia można natomiast zgłaszać kandydatów do tytułu „Sołtysa Roku” –szczegóły na stronie:  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-soltys-roku-2021
 
 

Odsłony: 35

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.