Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 17 | Wczoraj: 30 | W tygodniu: 165 | W miesiącu: 707 | W roku: 8044 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 3309 | I poł. 2021: 8044

Trzeci sektor

W Inkubatorze Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" można otrzymać dofinansowanie na rozwiązania otwierające nowe możliwości osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji,

Odsłony: 225

Do 17 grudnia szkoły, przedszkola, instytucje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia i fundacje mogą składać wnioski na projekty o charakterze ekologicznym w ramach Funduszu Naturalnej Energii.

Odsłony: 213

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanym pod hasłem „U mnie i u Ciebie.

Odsłony: 236

Istnieje ponad 800 polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów. Ich celem jest utrzymywanie osobistych kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami danych regionów. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przygotowała specjalny program skierowany do przedstawicieli wybranych partnerstw, tak, aby wesprzeć je w rozwijaniu wymiany młodzieży oraz współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi z młodzieżą.

Odsłony: 186

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.