Podsumowanie szkolenia w ramach infrastruktury wodnej, zagospodarowania rzek i jezior - PO "RiM" 2014-2020

Drukuj
piątek, 14 grudzień 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1037

W dniu 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się szkolenie pn.: "Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie infrastruktury wodnej, zagospodarowania rzek i jezior w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020".

O godzinie 9:00 rozpoczęła się rejestracja uczestników szkolenia, po czym wiceprezesem naszego Stowarzyszenia - Pan Ireneusz Kostka przywitał przybyłych uczestników. Przekazane zostały informację na temat aktualnie zakończonych naborów wniosków, jak i tych planowanych.

Na szkoleniu uczestniczyła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego Pani Danuta Buczkowska - spec. ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. która omówiła zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie infrastruktury wodnej, zagospodarowania rzek i jezior. Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o Przyznanie Pomocy, jak i zasadami przyznawania pomocy wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Kolejnym etapem szkolenia było przedstawienie najistotniejszych elementów Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru (LKW), które stanowią podstawę do oceny operacji przez Radę LGD. Następnym obowiązkowym dokumentem do Wniosku jest Karta Opisu Operacji na podstawie której Rada LGD ocenia spełnienie LKW przez operację.

Na koniec przeprowadzony został test podsumowujący wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Przypominamy, iż pozytywne zaliczenie testu uprawnia wnioskodawców do otrzymania 10 punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru podczas oceny złożonych wniosków przez Radę.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkolenia za przybycie i miłą atmosferę. Liczymy, że nasza współpraca przy zbliżającym się naborze wniosków w ramach innowacyjnych źródeł dochodu przebiegnie równie pomyślnie, jak mile spędzony czas podczas szkolenia.

Tagged Under