Podsumowanie szkolenia w ramach innowacyjnych źródeł dochodu - PO "RiM" 2014-2020

Drukuj
czwartek, 15 listopad 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1160

W dniu 13 listopada 2018 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się szkolenie pn.: "Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie innowacyjnych źródeł dochodu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020".

O godzinie 9:00 rozpoczęła się rejestracja uczestników szkolenia, po czym wiceprezesem naszego Stowarzyszenia - Pan Ireneusz Kostka przywitał przybyłych uczestników. Przekazane zostały informację na temat aktualnie zakończonych naborów wniosków, jak i tych planowanych. 

Na wstępie omówione zostały zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie innowacyjnych źródeł dochodu. Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o Przyznanie Pomocy, jak i zasadami przyznawania pomocy wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Kolejnym etapem szkolenia było przedstawienie najistotniejszych elementów Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru (LKW), które stanowią podstawę do oceny operacji przez Radę LGD. Następnym obowiązkowym dokumentem do Wniosku jest Karta Opisu Operacji na podstawie której Rada LGD ocenia spełnienie LKW przez operację.

Na koniec przeprowadzony został test podsumowujący wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Przypominamy, iż pozytywne zaliczenie testu uprawnia wnioskodawców do otrzymania 10 punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru podczas oceny złożonych wniosków przez Radę.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkolenia za przybycie i miłą atmosferę. Liczymy, że nasza współpraca przy zbliżającym się naborze wniosków w ramach innowacyjnych źródeł dochodu przebiegnie równie pomyślnie, jak mile spędzony czas podczas szkolenia.

Tagged Under