Podsumowanie szkolenia w ramach rozwijania działalności gospodarczej

Drukuj
wtorek, 23 październik 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1358

W dniu 22 października 2018 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się szkolenie pn.: "Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

O godzinie 9:00 rozpoczęła się rejestracja uczestników szkolenia, po czym Pani Małgorzata Krysiak (Kierownik Biura LGD Stowarzyszenia "WIR"), wraz z wiceprezesem naszego Stowarzyszenia - Panem Ireneuszem Kostką przywitali przybyłych uczestników i na wstępie omówili zasady udzielania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Następnie uczestnicy zostali zapoznani ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o Przyznanie Pomocy, jak i zasadami przyznawania pomocy wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Kolejnym etapem szkolenia było przedstawienie najistotniejszych elementów Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru, które stanowią podstawę do oceny operacji przez Radę LGD. Następnym obowiązkowym dokumentem do Wniosku jest Karta Opisu Operacji na podstawie której Rada LGD ocenia spełnienie LKW przez operację. 

Pan Krzysztof Paluch - specjalista w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych i szeroko rozumianego doradztwa, który również był obecny na szkoleniu, omówił zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i przeprowadził warsztaty z zasad sporządzania Biznesplanu dla działania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Na koniec przeprowadzony został test podsumowujący wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Przypominamy, iż pozytywne zaliczenie testu uprawnia wnioskodawców do otrzymania 10 punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru podczas oceny złożonych wniosków przez Radę.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkolenia za przybycie i miłą atmosferę. Liczymy, że nasza współpraca przy zbliżającym się naborze wniosków w ramach rozwijania działalności gospodarczej przebiegnie równie pomyślnie, jak czas spędzony na szkoleniu.

Tagged Under