Informujemy o rozpoczęciu naboru projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym programu Równać Szanse.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym.

Termin spotkania 17 września 2018 roku (poniedziałek)

Godz. 11:00 szkolenie dla bibliotek i domów kultury

Godz. 16:30 dla organizacji pozarządowych w tym OSP

Miejsce spotkania: Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, sala konferencyjna ( I piętro)

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z Regionalnymi Partnerami Programu „Równać Szanse”, którym dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego o lubuskiego jest Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach.

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł.

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 roku godz. 12:00.

Realizacja projektów pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa, której wypełnienie i przesłanie do dnia 11.09.2018 r. do godz. 12:00 jest warunkiem uczestnictwa.

Celem Programu Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni
i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

Na stronie internetowej rownacszanse.pl znajdują się opisy dotychczas dotowanych projektów.

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki

- miejskie i gminne domy kultury

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów)

- Ochotnicze Straże Pożarne

- nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu

22.09.2018 r.- szkolenia „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?” organizowane w Poznaniu

Od 17.09 do 10.10.2018 – spotkania informacyjno-szkoleniowe w regionie na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego (szczegóły www.stowarzyszenieswiatowid.pl)

25.10.2018 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12-tej w południe

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl oraz www.stowarzyszenieswiatowid.pl

O Programie:

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse” prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży istnieje już 16 lat – od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat na dobry start w dorosłe życie poprzez realizację projektów rozwijających umiejętności społeczne u młodzieży. Program kierowany jest do organizacji, które działają w małych miejscowościach – do 20 000 mieszkańców. Dzięki Programowi udało się zrealizowano już blisko 2 500 projektów o tematyce medialnej, ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa kulturowego, nauk ścisłych i wielu innych. Informacje o Programie i o zrealizowanych projektach znajdziecie Państwo na stronie www.rownacszanse.pl

O PAFW:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powstała  w 1999 r. a w roku 2000 otworzyła przedstawicielstwo i rozpoczęła swą pracę w Polsce. Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w naszym kraju, w tym na rzecz wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego. Wspiera również procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W działaniach na terenie Polski, Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach edukacyjnych, służących przede wszystkim wyrównywaniu szans oraz wyzwalaniu tzw. energii obywatelskiej w miejscach wymagających szczególnego wsparcia. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki pochodzące z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Więcej informacji o PAFW znajdziecie Państwo na stronie www.pafw.pl.

 O PFDiM:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w 1991 r. Jej celem jest wszechstronny rozwój młodych oraz pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko. Fundacji chodzi szczególnie o podniesienie szans na samodzielny rozwój młodych ludzi z terenów i środowisk, gdzie sytuacja jest trudna – wsi, małych miast i miejskich blokowisk. Fundacja zajmuje się przede wszystkim organizowaniem programów dotacyjnych i szkoleń. Nie prowadzi działalności gospodarczej, środki finansowe otrzymuje z dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych. Więcej informacji o PFDiM znajdziecie Państwo na stronie www.pcyf.org.pl.

O Stowarzyszeniu Światowid:

Stowarzyszenie Światowid to organizacja non-profit, posiadająca osobowość prawną, będąca nowatorską formą współpracy lokalnej społeczności. Powstało w czerwcu 2004 roku z inicjatywy przedsiębiorców i rolników. Członkami Stowarzyszenia są gminy: Witkowo, Niechanowo, Trzemeszno, Czerniejewo i Orchowo, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Na początku 2016 roku Stowarzyszenie Światowid powołało do życia Fundusz Stypendialny "Młody Wielki" wspierający młodzież w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz trzy Spółdzielnie Socjalne: "Domowe przysmaki", "Pomocnik od zaraz" oraz "Razem być". Od 2006 roku Stowarzyszenie Światowid uczestniczy w programie "LEADER"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz od 2008 roku w programie "Działaj Lokalnie" będąc lokalnym Ośrodkiem tego programu. W 2017 roku rozpoczęło realizację projekty „Szansa na lepsze jutro” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Osoby do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z Programem:

Katarzyna Jórga, nr tel.: 510 209 483

Jakub Dzionek, nr tel.: 510 209 482

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Justyna Mariańska, nr tel.: 95 7460 360

 

Załączniki:
Pobierz plik (karta zgłoszeniowa.doc)karta zgłoszeniowa.doc[ ]612 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.