Szkolenie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Drukuj
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 994

W dniu 27.04.2018., w sali konferencyjnej Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" odbyło się  szkolenia zorganizowane przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", dotyczące Zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowania dziedzictwa lokalnego. Szkolenie skierowane do członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura LGD oraz osób zaangażowanych w realizację i wdrażanie LSR (wnioskodawców).

Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące:

Każdy z uczestników otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe, które mają pomóc w późniejszym sporządzeniu wniosków o przyznanie pomocy, oraz biznesplanu.

Podsumowaniem szkolenia, a zarazem sprawdzeniem przyswojonej wiedzy przez uczestników szkolenia był test dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków w związku z planowanym naborem wniosków z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Przypominamy, że uczestnictwo i pozytywne zaliczenie testu, uprawnia wnioskodawcę do otrzymania 10 punktów podczas oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia, w tegorocznym naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresach zgodnych z harmonogramem naborów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Poniżej fotorelacja ze szkolenia.

Tagged Under