W dniu 27.04.2018., w sali konferencyjnej Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" odbyło się  szkolenia zorganizowane przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", dotyczące Zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowania dziedzictwa lokalnego. Szkolenie skierowane do członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura LGD oraz osób zaangażowanych w realizację i wdrażanie LSR (wnioskodawców).

Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowania dziedzictwa lokalnego.
  • Zasady przyznawania pomocy wynikające z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznanie pomocy.
  • Najistotniejsze elementy Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
  • Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę LGD.
  • Karta Opisu Operacji – załącznik obowiązkowy do Wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie którego Rada LGD ocenia spełnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru przez operację.
  • Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  • Biznesplan jako źródło ekonomicznej oceny operacji
  • Zasady sporządzania Biznesplanu dla działania 19.2

Każdy z uczestników otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe, które mają pomóc w późniejszym sporządzeniu wniosków o przyznanie pomocy, oraz biznesplanu.

Podsumowaniem szkolenia, a zarazem sprawdzeniem przyswojonej wiedzy przez uczestników szkolenia był test dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków w związku z planowanym naborem wniosków z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Przypominamy, że uczestnictwo i pozytywne zaliczenie testu, uprawnia wnioskodawcę do otrzymania 10 punktów podczas oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia, w tegorocznym naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresach zgodnych z harmonogramem naborów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Poniżej fotorelacja ze szkolenia.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.