Kolejne z cyklu spotkanie dot. Zasady przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" wraz z konsultacjami w sprawie zmian do LSR

Drukuj
piątek, 18 maj 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 942

W dniu 17 maja 2018 r., w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie konsultacyjne. Spotkanie dotyczyło zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz konsultacji społecznych w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Spotkanie poprowadziła Justyna Mariańska - spec. ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD. Przekazała uczestnikom spotkania informacje dotyczące działań realizowanych przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Omówiła aktualnie ogłoszone nabory wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie.

Kolejnym punktem spotkania były konsultacyjne dotyczące zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Omówiono poszczególne etapy związane z możliwością pozyskania środków o dofinansowanie. Począwszy od dokumentacji aplikacyjnej, kończąc na Wniosku o Płatność.

Uczestnikom szkolenia zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), mające na celu polepszenie dokumentu dla przyszłych beneficjentów. Podczas konsultacji związanych ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestnicy zapoznali się z aktualnymi dokumentami, a następnie wnosili swoje propozycje i uwagi do zmian.

Lokalna Strategia Rozwoju, to dokument który został stworzony dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców obszaru w związku z tym występuje konieczność aktualizacji tego dokumentu, co przekłada się na realizację zadań jakie spoczywają na LGD podczas realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dlatego Państwa sugestie są dla nas bardzo ważne.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krzęcin, społeczność przynależąca do grupy defaworyzowanej, pracownicy Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz mieszkańcy.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" serdecznie dziękuje Gminnemu Centrum Kultury za gościnę.

Tagged Under