Zasady przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" i konsultacje w sprawie mian do LSR - Spotkanie w Gminie Krzęcin

Drukuj
piątek, 27 kwiecień 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1050

25 kwietnia 2018 r., w Wiejskim Domu Kultury w Granowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Konsultacje społeczne w sprawie zmian do LSR. 

Spotkanie poprowadził Ireneusz Kostka, który przekazał uczestnikom spotkania informacje dotyczące działań realizowanych przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Przekazał informację o aktualnie ogłoszonych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejnym punktem spotkania były konsultacyjne dotyczące zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", oraz konsultacje społeczne dotyczące zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Omówiono poszczególne etapy związane z możliwością pozyskania środków o dofinansowanie. Począwszy od dokumentacji aplikacyjnej, kończąc na Wniosku o Płatność. Podczas konsultacji związanych ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestnicy zapoznali się z aktualnymi dokumentami, a następnie wnosili swoje propozycje i uwagi do zmian.

Lokalna Strategia Rozwoju, to dokument który został stworzony dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców obszaru w związku z tym występuje konieczność aktualizacji tego dokumentu, co przekłada się na realizację zadań jakie spoczywają na LGD podczas realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dlatego Państwa sugestie są dla nas bardzo ważne.

W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Krzęcin - Bogdan Wojciech Brzustowicz, przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krzęcin, pracownicy Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz mieszkańcy.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" serdecznie dziękuje Wiejskiemu Domu Kultury w Granowie i mieszkańcom za pomoc w organizacji tego spotkania.

Tagged Under