Szkolenie ”Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania”

Drukuj
poniedziałek, 16 kwiecień 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1088

W dniu 13 kwietnia 2018 r., w siedzibie Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" (sala konferencyjna), odbyło się szkolenie pn.: ”Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania”. Szkolenie skierowane było do członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura LGD.

Na wstępie uczestnikom szkolenia zostały przekazane informacje dotyczące aktualnie trwających naborach wniosków. Następnie omówiona została analiza celów i przedsięwzięć w LSR 2014-2020 oraz procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania przez organ decyzyjny Radę LGD w oparciu o wprowadzone zmiany.

Kolejnym punktem szkolenia było przedstawienie roli pracowników Biura LGD w procesie oceny wniosków o przyznanie pomocy, jak również dyskusja nad Regulaminem organu decyzyjnego Rady LGD po zmianach, a mianowicie przebieg posiedzenia organu decyzyjnego Rady oraz omówienie dokumentów związanych z oceną i wyborem wniosków takich jak: karta oceny operacji, oświadczenia, procedura wykluczenia, listy operacji, projekty uchwał.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostały warsztaty z praktycznej obsługi aplikacji wspierającej proces naboru i oceny operacji w ramach LSR firmy OMIKRON.

Jednym z ostatnich punktów szkolenia było przeprowadzenie testów kompetencji dla członków Rady LGD zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgodnie z Regulaminem Rady LGD przyjętym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Zadaniem testu jest sprawdzenie zaktualizowanej wiedzy wśród członków Rady.

Na zakończenie przeprowadzona została luźna dyskusja na której podsumowano program szkolenia.

Tagged Under