Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Drukuj
środa, 14 marzec 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1186

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w dniu 12 marca 2018 r. zorganizowało szkolenie pn.:” Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Szkolenia odbyło się w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na sali konferencyjnej. 

O godzinie 8:45 rozpoczęła się rejestracja uczestników, po czym Pani Małgorzata Krysiak (), wraz z wiceprezesem naszego stowarzyszenia Panem Ireneuszem Kostką przywitali przybyłych uczestników. Na wstępie zostały omówione zasady udzielania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Następnie uczestnicy zostali zapoznani ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o Przyznanie Pomocy, jak i zasadami przyznawania pomocy wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Kolejnym etapem szkolenia było przedstawienie najistotniejszych elementów Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru, które stanowią podstawę do oceny operacji przez Radę LGD. Następnym obowiązkowym dokumentem do Wniosku jest Karta Opisu Operacji na podstawie której Rada LGD ocenia spełnienie LKW przez operację. 

Ostatnim ze szkoleniowców był Pan Krzysztof Paluch (specjalista w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych i szeroko rozumianego doradztwa), który omówił zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i przeprowadził warsztaty z zasad sporządzania Biznesplanu dla działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Szkolenie skierowane było do członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura LGD oraz osób zaangażowanych w realizację i wdrażanie LSR (wnioskodawców). 

Przypominamy, iż uczestnictwo i pozytywne zaliczenie testu podczas szkolenia, uprawnia wnioskodawcę do otrzymania 10 punktów podczas oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia, w tegorocznym naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  

Tagged Under