Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu ponownie z Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprosiła przedsiębiorców, a także osoby planujące podjęcie działalności na spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, również uczestniczyło w tym spotkaniu. Uczestnicy podczas spotkania dowiedzieli się o aktualnych naborach, o środkach jakimi dysponuje Lokalna Grupa Działania, gdzie szukać kapitału na wkład własny, jak również o projektach z których można otrzymać wsparcie dla firmy i na rozwój pracowników. 

Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach p. Michał Marszałek przedstawił możliwości realizacji projektów z wykorzystaniem Funduszy Europejskich a także nowy instrument tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zapoznał również z oficjalnymi źródłami informacji o Funduszach Europejskich i przedstawił aktualne nabory m.in. 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.

Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” p. Ireneusz Kostka omówił ogólne zasady związane z aplikowaniem o środki, limity pomocy na operację, jak i beneficjenta oraz warunki wypłaty środków finansowych i zobowiązania beneficjenta. Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Premia na podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 60 tys. zł. z zaznaczeniem aby osoba fizyczna posiadała numer identyfikacyjny z ARiMR. Przedstawił planowane działania stowarzyszenia m.in. zaprosił do składania wniosków na Centra Przedsiębiorczości Lokalnej. Poinformował uczestników szkolenia, że planowane są również nabory ze środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Przeprowadzone zostały również konsultacje dotyczące zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Dyrektor Oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku p. Elżbieta Stalmach przedstawiła rodzaje Gwarancji Zabezpieczających kredyty. Wyróżniamy Gwarancje PLG COSME, wysokość to 80% kwoty kapitału kredytu. Gwarancja (FG POIG) stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w części przeznaczonej na sfinansowanie kosztów, na które Kredytobiorca nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków UE. Kwota jednostkowa Gwarancji BGK de minimis wynosi 60% kwoty udzielonego kredytu z pewnymi zastrzeżeniami.

Doradca merytoryczny z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego p. Krzysztof Jasek zapoznał uczestników z projektem "Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP". Celem projektu jest wprowadzenie do przedsiębiorstw zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy. W ramach projektu jest przeprowadzenie analizy firmy z przygotowaniem 2-letniego Planu Rozwoju firmy oraz cele strategiczne na 3 lata. Działania doradców obejmuje zebranie danych o firmie, analizę 4 perspektyw, spisanie strategii, analizę SWOT, określenie krytycznych czynników sukcesu i wskazanie obszarów interwencji, opracowanie planów realizacji potrzeb rozwojowych, doradztwo i monitoring w zakresie wdrożenia planów.

Specjalista Mobilny Doradca z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości p. Joanna Ligenza zapoznała uczestników z projektem „Fundusz Usług Rozwojowych w zachodniopomorskim”, który opiera się na refinansowaniu zakupu usług rozwojowych przy wykorzystaniu środków unijnych. Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji. Rodzaje usług rozwojowych to m.in. studia podyplomowe, szkolenia, doradztwo. Doradca omówił jak uzyskać dofinansowanie, zasady refundacji a także zapoznała z funkcjonowaniem strony serwisu i bazy usług rozwojowych.

Po zakończeniu prezentacji do dyspozycji byli przedstawiciele Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich, Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Funduszu Usług Rozwojowych.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.