Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym dot. realizacji LSR

Drukuj
poniedziałek, 29 styczeń 2018 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1333

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu o charakterze refleksyjno-analitycznym, w oparciu o które przeprowadzona zostanie ewaluacja wewnętrzna LSR. Przewidujemy co najmniej 5 - godzinny warsztat na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku.

Cel spotkania: Spotkanie stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Warsztat refleksyjny należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, tak aby wypracowanie wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni aby uwzględnić wnioski do sprawozdania za 2017 rok. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Planowany termin warsztatu: 06.02.2018 r. 

Godziny: 8:45 - 15:00

Miejsce spotkania: Barlinek (dokładny adres wskażemy do dnia 31.01.2018r.)

Zgłoszenia proszę przesyłać w odpowiedzi zwrotnej do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 13:00. 

Harmonogram spotkania i wzór karty zgłoszeniowej stanowią załącznik do niniejszej informacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram warsztatu refleksyjnego.pdf)Harmonogram warsztatu refleksyjnego[Plik .PDF]778 kB
Pobierz plik (karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa na warsztaty refleksyjne[Plik .DOC (MS Word)]586 kB
Tagged Under