Rozwój lokalny poprzez współpracę zewnętrzną

Drukuj
piątek, 24 listopad 2017 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1106

W dniu 24 listopada 2017 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie pn. "Rozwój lokalny poprzez współpracę zewnętrzną".

Spotkanie skierowane dla grupy defaworyzowanej do 25 roku życia, celem aktywizacji społeczności lokalnej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) w obrębie 13-stu gmin obszaru Lidera Pojezierza oraz współpracy zewnętrznej w ramach projektu współpracy Młodzieżowa Akademia Komunikacji.

Głównymi odbiorcami byli ludzie młodzi, którym zostały przedstawione możliwości związane z pozyskaniem środków unijnych oraz wymogi, jakie należy spełnić.

Prowadzący spotkanie - Wiceprezes Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" Pan Ireneusz Kostka omówił uczestnikom te zagadnienia, jednocześnie przedstawiając role Lidera Pojezierza jaką przyjmuję w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uczestnicy mogli poznać dobre praktyki związane z już zrealizowanymi projektami w ramach programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Tagged Under