08 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie zbliżającego się wydarzenia pn.: „Listopad z Liderem” tym razem w malowniczej miejscowości Stołeczna w gminie Trzcińsko-Zdrój. W rozmowach nie mogło zabraknąć Burmistrza Zbigniewa Kitlasa oraz zastępcy Emiliana Osetka, a także Dyrektora Centrum Kultury Mirosława Basaraba.

Dlaczego Stołeczna? Bo działa tam prężne Stowarzyszenie Kobiet, które prowadzone jest przez Panią Helenę Durę. Kobiety angażują się w aktywizację swojej, może niewielkiej miejscowości, ale za to z ogromnym potencjałem. Są aktywne i chętne do działania, otwarte na wszelkie propozycje mające wpływ na rozwój ich małej ojczyzny. Takie postawy mają pozytywny wydźwięk na cały obszar objęty LSR.

W dniu imprezy, tj. 18.11.2017 r. zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ciekawe inicjatywy, zarówno małe, nieinwestycyjne, np. organizacja warsztatów rękodzielniczych lub ciekawego wydarzenia na trasach tematycznych, które zostały utworzone w latach 2007-2013, jak i te które wymagają większego wkładu pieniężnego, budowy, przebudowy, remonty…

Podczas spotkania zostaną omówione zasady, formy i zakres wsparcia oraz wskaźniki realizacji celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nie zabraknie też czegoś z dziedziny energii odnawialnej dla miłośników nowinek technologicznych z tego zakresu. W ramach LSR przewidziano środki finansowe na zadania ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy w oparciu o zasoby naturalne i odnawialne źródła energii.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument opracowany oddolnie, przez wszystkich mieszkańców obszaru 13 gmin członkowskich, dlatego ważnym jest, aby podczas tego typu spotkań rozmawiać o ewentualnych zmianach w dokumencie. Konsultowanie to podstawa dostosowywania go do potrzeb mieszkańców, na skutek zachodzących zmian w przepisach oraz wciąż zmieniającej się sytuacji na polskiej wsi. Dlatego też, będziemy wspólnie opracowywać projekty zmian, które zostaną wykorzystane podczas aktualizacji LSR.

Co mamy najcenniejszego na obszarze? Ludzi, wspaniałych, uzdolnionych mieszkańców, którzy pragną dzielić się swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, dlatego też podczas spotkania w Stołecznej będziemy mogli posłuchać występu zespołu folklorystycznego „Jutrzenka” pod przewodnictwem Pana Mariana Sopińskiego. Przelewicki zespół już od lat współpracuje z Liderem Pojezierza, ma na swoim koncie występy w zaprzyjaźnionych gminach oraz liczne nagrody i wyróżnienia.  O nasze dobre samopoczucie zadba zawsze niezastąpiona Maria Piotrowska z Barlinka, chętnym zbada poziom cukru we krwi i ciśnienie, a także udzieli kilku cennych wskazówek na temat zdrowia i profilaktyki.

Dodatkowo wszystkich zapraszamy do obejrzenia obrazów artysty malarza, naszego kolegi Krzysztofa Kłosowicza, który zaprezentuje swoje dzieła, nie rzadko przedstawiające urokliwe zakątki naszego obszaru.

Zapraszamy do Stołecznej w dniu 18.11.2017 r. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę i ciekawy program!

Planujesz wziąć udział w spotkaniu? Zostaw lajka na naszym fanpageu.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.