Krótkie podsumowanie szkolenia z dnia 07.11.2017 r.

Drukuj
czwartek, 09 listopad 2017 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 1822

Wychodząc naprzeciw licznym informacjom spływającym do Biura Stowarzyszenia w dniu 07.11.2017 r. zorganizowano szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie było skierowane do osób planujących ubiegać się o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" zgodnych z następującymi zakresami:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej lub kulturalnej,
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Harmonogram spotkania został tak skonstruowany, by stopniowo wprowadzał uczestników w omawianą tematykę, od ogólnego zapoznania się z planami potencjalnych wnioskodawców poprzez przepisy, zasady, terminy i wskaźniki realizacji celów po szczegółowe omówienie dokumentacji aplikacyjnej.

Ponadto, w ramach dokumentacji zostały wskazane elementy zobowiązań beneficjenta wynikających z umowy o przyznaniu pomocy oraz dokumentacji rozliczeniowej, które powinny być uwzględnione już na etapie projektowania operacji. W trakcie szkolenia,  prowadząca – Pani Marzena Cieślak – wybitna specjalistka w przedmiotowym zakresie szkolenia - pokazała prawidłowe podejście do realizacji operacji, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania.

Słuchacze chętnie brali udział w dyskusjach, wobec czego zakres szkolenia przekładał się na praktyczne podejście przy realizacji operacji, padało wiele pytań, na które prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełnili test kompetencji, składający się z 25 pytań obejmujących omówioną podczas spotkania tematykę. Pozytywny wynik z testu uprawnia wnioskodawców do otrzymania 10 punktów w ramach kryteriów wyboru podczas oceny złożonego wniosku. „Gra warta świeczki. Konkurencja będzie duża, bo nadchodzący nabór cieszy się ogromnym zainteresowaniem - mówią uczestnicy.

Dziękujemy uczestnikom za czynny udział w szkoleniu, prowadzącej za profesjonalizm i rzeczowe omówienie przedmiotu szkolenia, pracownikom Barlineckiego Ośrodka Kultury, za jak zwykle, przygotowanie zamówienia na wysokim poziomie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikowania o środki za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Brałeś udział w szkoleniu? Uważasz, że wiedza zdobyta podczas spotkania przyczyni się do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej - zostaw lajka na naszym fanpageu

Tagged Under